links

Historia

Elettiin vuoden 1963 heinäkuuta. Arvi Siili osti ensimmäisen kuorma-auton ja perheyhtiö oli syntymässä. Tieliikenteen tavarankuljetukseen, maa-ainesten jalostamiseen, maarakentamiseen ja tiehoitoon erikoistunut Arvi Siili Oy palvelee asiakkaitaan Kristiinankaupungissa sekä tytäryhtiö Helsingin Express Oy Vantaalla.
50 –vuotiaan kuljetusyrityksen matkalla on monen monta tarinaa ja mittava määrä kilometrejä.

Perheyhtiö Arvi Siili Oy 50 vuotta 27.7.2013

Lue lisää Arvi Siili Oy:n historiasta

historia  

arvisiili-50

bottom